เปิดตัวแพลตฟอร์ม Inspex Explorer และ แอปพลิเคชัน Library

Inspex Explorer เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain & Smart Contract Security ไว้ในที่เดียว ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลของการตรวจสอบ Smart Contract ของแต่ละแพลตฟอร์มโดยทีมงาน Inspex ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันแรกที่จะพูดถึงในวันนี้ที่มีชื่อว่า “Library”

Library คือแอปพลิเคชันที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการตรวจสอบ Smart Contract มาไว้ในที่เดียว ทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

เราได้นำผลการตรวจสอบทั้งหมดเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันและทำการสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่ในรายงานให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรวบรัดมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนหรือผู้ใช้ทั่วไป ทำให้สามารถเข้าใจรายละเอียดคร่าว ๆ ของการตรวจสอบในแต่ละโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขอบเขตของการตรวจสอบ ในขณะที่ผู้ใช้มีความชำนาญทางด้านเทคนิคก็ยังสามารถเช็ครายละเอียดการตรวจสอบรวมถึงเข้ารายงานฉบับเต็มได้สะดวกเช่นกัน

รายละเอียดในหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยโปรเจคต่าง ๆ ในแต่ละแพลตฟอร์มทั้งที่ดำเนินการเสร็จแล้ว (Finished) อยู่ระหว่างดำเนินการ (In progress) หรือ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ (Onboarding) แสดงผลอยู่ในรูปแบบของการ์ด

หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Libray

เมื่อกด View Project จะเป็นการเข้าสู่หน้ารายละเอียดที่แสดงข้อมูลการตรวจสอบที่อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

หน้าโปรเจคของแอปพลิเคชัน Library

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้ที่: https://app.inspex.co/library

Cybersecurity professional service, specialized in blockchain and smart contract auditing https://twitter.com/InspexCo

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.